منحرف نشوید

مطلبی را مطالعه می‌کردم از استاد سید مهدی شجایی، گفتم برای شما نیز نقل کنم ایشان می‌گفت:

روزگاری مردی به فکر افتاد تا با سواد آموزی به اهالی محلی سطح فکری و فرهنگی آنها را کمی بالاتر ببرد در میان اهالی مردی پیدا شد که نمی‌خواست به این اتفاق رخ دهد. مردم را جمع کرد و به آنها گفت این (معلم) می‌خواهد شما را منحرف کند! و برای اثبات حرفش به آن معلم گفت بنویس "مار" و معلم نوشت، سپس خود شکل مار را کشید و از مردم پرسید کدامیک از این دو "مار" است؟ مردم به شکل مار اشاره کردند و نتیجه گرفتند که معلم آنها را منحرف می‌کند.

به واقع روایت فعالیتهای فرهنگی این است همگان احساس می‌کنند می‌خواهی آنها را دور بزنی و یا می‌خواهی منحرف شان کنی و همیشه بدون فکر کردن به حرفهایت تو را نفی می‌کنند. والبته در این بین دیدگاههای افراد کینه‌ای در گمراه کردن مردم بی تاثیر نیست.

/ 0 نظر / 23 بازدید